infoconsult header

OptimAccess

Technická podpora výrobcu pre systém OptimAccess

Sekcia technickej podpory je rozdelená do nasledovných podsekcií:

 

    • praktické skúsenosti
    • nastavenie
    • riešenie problémov
    • novinky v nových verziách
 

Aktuálne verzie, novinky vo verziách

OptimAccess 11.0 build 1740.0

OptimAccess 10.5 build 1719.0 (len pre školy)  

OptimAccess Report Center 10.5 1687.0

 

 

 

Objednávka update OptimAccess

Upozornenie:

Objednávky na update systému OptimAccess budú akceptované len od zákazníkov so zakúpenou službou Maintenence

 

Minimálne systémové požiadavky

 

OptimAccess - klientská stanica
Operačný systém Hardware
Microsoft Windows 32 bit

Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Windows XP SP2|SP3
Windows 2000 SP4 RP1

Microsoft Windows 64 bit
(len BETA verzia)


Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Pocesor:
Pentium III, 32-bit (x86) / 64-bit (x64), AMD®, Intel® či 100% kompatibilný alebo rýchlejší; odporúča sa procesor s rýchlosťou aspoň 1,5 GHz

Pamäť:
256 MB RAM (odporúčané 512 MB)

Pevný disk:
100 MB voľného miesta na disku, 200 MB nevyhnutné pre inštaláciu; (využitie miesta na disku závisí na konfigurácii produktu OptimAccess; voiteľné možnosti inštalácie môžu vyžadovať viac alebo menej voľného miesta na disku)  
Ďalšie súčasti: Sieť:
TCP/IP protokol, odporúčaná funkčná služba DNS v sieti

Podporné knižnice:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package

 

OptimAccess - riadiaca stanica
Operačný systém Hardware
Microsoft Windows 32 bit

Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Windows XP SP2|SP3
Windows 2000 SP4 RP1

Microsoft Windows 64 bit
(len BETA verzia)


Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2

Microsoft Windows Server
(len bez ovládačov) 32+64 bit


Windows 2003 SP2 | R2 SP2
Windows 2008 SP1|SP2
Pocesor:
Pentium III, 32-bit (x86) / 64-bit (x64), AMD®, Intel® či 100% kompatibilný alebo rýchlejší; odporúča sa procesor s rýchlosťou aspoň 1,5 GHz

Pamäť:
512 MB RAM (odporúčané 1024)

Pevný disk:
200 MB voľného miesta na disku, 400 MB nevyhnutné pre inštaláciu; (využitie miesta na disku závisí na konfigurácii produktu OptimAccess; voiteľné možnosti inštalácie môžu vyžadovať viac alebo menej voľného miesta na disku)  
Ďalšie súčasti: Sieť:
TCP/IP protokol, odporúčaná funkčná služba DNS v sieti

Podporné knižnice:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package

 

OptimAccess Report Center – webová časť
Operačný systém Hardware
Microsoft Windows 32 bit

Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Windows XP SP2|SP3
Windows 2000 Server SP4
Windows 2003 Server SP2
Windows 2003 Server R2 SP2
Windows 2008 Server SP1|SP2

Microsoft Windows 64 bit

Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Windows 2003 Server SP2
Windows 2003 Server R2 SP2
Windows 2008 Server SP1|SP2
Pocesor:
Pentium III, 32-bit (x86) / 64-bit (x64), AMD®, Intel® či 100% kompatibilný alebo rýchlejší; odporúča sa procesor s rýchlosťou aspoň 2,5 GHz

Pamäť:
1024 MB RAM (odporúčané 2048 MB)

Pevný disk:
50 MB voľného miesta na disku, 100 MB nevyhnutné pre inštaláciu; (využitie miesta na disku závisí na konfigurácii produktu OptimAccess; voiteľné možnosti inštalácie môžu vyžadovať viac alebo menej voľného miesta na disku)  
Ďalšie súčasti: Sieť:
TCP/IP protokol, odporúčaná funkčná služba DNS v sieti

Podporné služby:
IIS (Internet Information Server 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 – režim kompatibility) podľa použitia operačného systému, .NET Framework 2.0 SP1, odporúčaná funkčná služba Active Directory

 

OptimAccess Report Center – databázová část
Operačný systém Hardware
Microsoft Windows 32 bit

Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Windows XP SP2|SP3
Windows 2000 Server SP4
Windows 2003 Server SP2
Windows 2003 Server R2 SP2
Windows 2008 Server SP1|SP2

Microsoft Windows 64 bit

Windows 7 RTM
Windows Vista SP1|SP2
Windows 2003 Server SP2
Windows 2003 Server R2 SP2
Windows 2008 Server SP1|SP2
Pocesor:
Pentium III, 32-bit (x86) / 64-bit (x64), AMD®, Intel® či 100% kompatibilný alebo rýchlejší; odporúča sa procesor s rýchlosťou aspoň 2,5 GHz

Pamäť:
1024 MB RAM (odprúčaná veľkosť podľa množstva dát a použitého SQL servra)

Pevný disk:
400 MB nevyhnutné pre inštaláciu; (využitie miesta na disku závisí od množstva dát v databázi a od konfigurácie SQL servra)  
Ďalšie súčasti: Sieť:
TCP/IP protokol, odporúčaná funkčná služba DNS v sieti

Podporné služby:
MSDE 2000 SP4, Microsoft SQL Server 2000 (Standard, Enterprise), Microsoft SQL Server 2005 (Express, Workgroup, Standard, Enterprise), Microsoft SQL Server 2008 (Express, Workgroup, Standard, Enterprise).