infoconsult header

Čítačky čipových kariet

Čítačky SC čipových kariet plne kompatibilné pre použitie elektronických občianskych preukazov (eID) využívaných ako identifikátor pre prihlasovanie k datovým schánkam v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

 

Gemalto IDBridge CT30   Gemalto IDBridge CT40
Gemalto ID Bridge CT30   Gemalto ID Bridge CT40
OmniKey3021   OmniKey 3121
OmniKey 3021   OmniKey 3121
     

Máme o čítačky záujem, kontaktujte nás

Máme záujem ako::