infoconsult header

USB tokeny

 

SafeNet eToken 5110               SafeNet eToken 7300  
Univerzálny USB token určený primárne pre účely PKI (práca s certifikátmi), SSO....                Token a šifrovaná flash pamäť v jednom. eToken 7300 je nový token spoločnosti SafeNet kombinujúci klasickú funkcionalitu...  
viac    viac   
     
       
       
SafeNet eToken 1000      
Jednoduchý a rokmi overený USB token s pamäťou pre uloženie certifikátov, hesiel a ďalších ľubovoľných...      
viac