Barracuda SPAM

Barracuda SPAM

Barracuda SPAM

hardvérové riešenie ochrany proti SPAM v rôznych modelových radách určené pre nasadenie od malých spoločností až po veľkých poskytovateľov ISP.

 


Modelové rady

Barracuda Spam Firewall 100
Zjednodušený model cenovo a výkonovo dimenzovaný pre malé  a stredné organizácie.

Základné vlastnosti: - ekvivalentné ako pri Barracuda 200 s nasledovnými obmedzeniami:

 • obmedzenie pre 50-emailových adries
 • maximálne 10 domén

Barracuda Spam Firewall 200
Základný model, určený pre menej rozsiahle siete.

 

Základné vlastnosti:

 • účinná klasifikácia a blokovanie spamov
 • spoločná karanténna spam schránka
 • kontrola vírov dvoma rôznymi algoritmami
 • 1 milión e-mail správ denne s obmedzením na jeden server - až 50 domén
 • 1000 aktívnych e-mailových používateľov
 • zodolnený, bezpečný operačný systém
 • webové rozhranie pre konfiguráciu
 • montáž 1U mini v systémovom racku


Barracuda Spam Firewall 300
Vhodný pre stredne veľké podniky. V porovnaní s modelom 200 ponúka tento model navyše tieto základné vlastnosti:

 • 4 milióny e-mail správ denne
 • 2000 aktívnych e-mailových používateľov
 • každá doména môže mať svoj server
 • možnosť karanténnej schránky pre každého používateľa
 • priamo používateľ môže pre seba podľa svojich potrieb nastaviť základné parametre anti-spam služby
 • LDAP akcelerácia pre každú doménu, (LDAP z MS Active Directory kompatibilné od verzie MS Exchange 5.5/2000/2003)

 

Barracuda Spam Firewall 400
Model 400 je určený pre väčšie podniky. V porovnaní s modelom 300 ponúka tento model navyše tieto základné vlastnosti:

 • 10 miliónov e-mailových správ denne
 • 10000 aktívnych e-mailových používateľov
 • klasifikácia spam individuálne po doménach
 • clustering pre väčšiu kapacitu a on-line zálohovanie
 • redundantné diskové pole pre vyššiu spoľahlivosť

 

Barracuda Spam Firewall 600
Model vhodný pre veľké spoločnosti a ISP. V porovnaní s modelom 400 ponúka tento model navyše tieto základné vlastnosti:

 • 25 miliónov e-mailových správ denne
 • 25000 aktívnych e-mailových používateľov
 • klasifikácia tried spam individuálne po používateľoch
 • dve gigabitové Ethernet rozhrania
 • nastaviteľné rozhrania (logá, texty,...)

 

Barracuda Spam Firewall 800
Model 800 je určený pre najrozsiahlejšie aplikácie. V porovnaní s modelom 600 ponúka tento model navyše tieto základné vlastnosti:

 • 30 miliónov e-mailových správ denne
 • 30000 aktívnych e-mailových používateľov
 • vymeniteľnosť vadného disku za chodu (RAID)
 • vymeniteľnosť vadného zdroja za chodu (redundantné zdroje)
 • montáž 2U s koľajnicami v systémovom racku

Typické zapojenie

Typické zapojenie

Typické zapojenie v rámci štruktúry vnútrofiremnej siete v kombinácií s aktívnymi zariadeniami a bránou  Barracuda Spyware. 

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info