DESLock

Jednoduché silné šifrovanie určené pre všetky kategórie firemných prostredí.

 

Oblasti ochrany dát a ich správa

 • Ochrana dát online šifrovaním
 • Obmedzenie nežiadúceho používania výmenných médií
 • Monitoring používania dát a chovania používateľa
 • Proaktívne nastavenie bezpečnostných politík
 • Jednoduché nasadenie a centrálny manažment

 

Funkcionalita DESlock+
 nevyžaduje priamu interakciu používateľa a nepožaduje žiadne zmeny používateľských návykov pri práci s aktívami. Pokrokový spôsob proaktívneho poskytovania informácií umožňuje mať prehľad napríklad o tom, aké typy dát má používateľ na svojom počítači a kde resp. ako s týmito dátami pracuje, tiež informácie o blížiacom sa ukončení platnosti šifrovacích kľúčov. Každé nastavenie je automaticky aplikované na klientov bez akejkoľvek interakcie používateľa.

 

 

 

 

 

 

KLIENTSKÁ ČASŤ

Ochrana dát šifrovaním
Prístup zamestnanca k citlivým údajom vo vnútri firmy a ich následná strata alebo odcudzenie patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim bezpečnostným incidentom. Už jednoduchý servisný zásah môže predstavovať riziko, že sa nechránené dáta spoločne s notebookom alebo pevným diskom odoslaným do servisu dostanú mimo chránené firemné prostredie. AreaGuard NEO tieto riziká eliminuje tak, že dáta chráni on-line šifrovaním v okamihu ich ukladania na lokálne disky. Prístup k súborom je umožnený len dešifrovaním autorizovaným používateľom.

 

Správa výmenných zariadení
Výmenné zariadenia sú vďaka ich súčasnej kapacite a zložitej sledovateľnosti ich použitia častým zdrojom úniku dát. AreaGuard NEO umožňuje organizáciám monitorovať a riadiť prístup k výmenným zariadeniam na koncových staniciach používateľov. Riadenie je realizovateľné v závislosti na type zariadenia a/alebo na jeho výrobnom čísle a to aj v čase, kedy nie je daný počítač pripojený k firemnej sieti.

SERVEROVÁ ČASŤ

Centrálna správa ľahko a efektívne
Plné napojenie na firemné doménové prostredie (Active Directory) s dôrazom na rýchle nasadenie, maximálne jednoduchú prevádzku a celkové uľahčenie práce. Všetky administrátorské úkony je možné vykonávať z jedinej administrátorskej konzoly prostredníctvom domény. Distribúcia inštalácií klienta a aktualizácií na koncové stanice, tvorba, modifikácia a distribúcia bezpečnostných politík je tak riešená z jedného miesta a v rámci jedného pracovného prostredia.
 
 
Certifikácie, algoritmy a štandardy
FIPS 140-2 level 1

AES 256 bit, AES 128 bit, SHA 256 bit, SHA1 160 bit, RSA 1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit

 

Prehľad kľúčových funkcionalít a základných technických údajov:

 • Plná podpora doménového prostredia (Microsoft Active Directory).
 • Prehľadná centrálna správa ponúkajúca správcom inteligentné nástroje pre rýchle a efektívne rozhodovanie s možnosťou vynútenia ich dodržiavania a spätnej kontroly. Výsledkom je celkové zníženie prevádzkových nákladov na ochranu dát spoločnosti.


KLIENTSKA ČASŤ

 • Ochrana dát používateľa prostredníctvom online transparentného šifrovania súborov na koncovej stanici (symetrická kryptografia, použitie silného algoritmu AES 256bit). Všetky dáta v používateľskom profile sú automaticky šifrované a v prípade odcudzenia alebo straty zariadenia ostávajú chránené.
 • Audit lokálnych diskov poskytujúci informácie o ďalších úložiskách používateľských dát, ich typoch frekvencie použitia. Vďaka tomu je možné ochrániť akékoľvek používateľské dáta nezávisle na tom, kde sú uložené na pevnom disku.
 • Sledovanie a možnosť obmedzenia pohybu dát na výmenných zariadeniach v organizácii pomocou reštrikcií. Prístup k zariadeniu môže byť blokovaný alebo povolený v závislosti na type zariadenia a/alebo jeho výrobnom čísle.
 • Minimálne požiadavky na znalosti používateľa. Produkt nevyžaduje priamu interakciu a neznižuje tak produktivitu práce.

 


SERVEROVÁ ČASŤ

 • Centrálna správa bezpečnostných politík prostredníctvom administrátorskej konzoly.
 • Jednoduchá distribúcia klientov a aktualizácií na koncové stanice prostredníctvom domény/patch klienta.
 • Jednoduché nastavenie politík vďaka proaktívnemu logovaniu a vyhodnocovanie aktivít používateľa.
 • Automatizovaná evidencia, záloha a prideľovanie šifrovacích kľúčov používateľom (depozitár šifrovacích kľúčov)
 • Monitoring a vyhodnotenie aktuálneho stavu ochrany dát na koncových staniciach. Jednoduchá možnosť nastavenia tzv. white-listov pre prístup k výmenným zariadeniam.
 • V prípade straty notebooku je možné vďaka priebežnému logovaniu stavu ochrany vykonať spätný audit a preukázateľne zistiť/preukázať, že nedošlo k úniku nešifrovaných dát.
 • Databáza je postavená na efektívnom nástroji Microsoft SQL.

 

Systémové požiadavky:

KLIENTSKA A SERVEROVÁ ČASŤ

 • Windows XP SP3, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8
 • 32/64bitová edícia Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, možnosť použitia aj na SBS edícii

 

Ďalšie informácie o produkte DESlock+

 • obchodné oddelenie spoločnosti na čísle 047 4331286
 • alebo e-mailom na adrese sales@infoconsult.sk

 

Produktový leták vo formáte pdf

Často kladené otázky (FAQ)

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info