AreaGuard AdminKit

AreaGuard AdminKitAreaGuard AdminKit

Umožňuje pohodlne spravovať aj veľké množstvo koncových staníc. V rámci prehľadného grafického rozhrania je možné rýchlo a efektívne sledovať a nastavovať desiatky, stovky či tisíce inštalácií systému AreaGuard na koncových staniciach. Šifrovacie kľúče, certifikáty a nastavenia bezpečnostnej politiky sú bezpečne uložené v zálohovanej databáze, ku ktorej má prístup len bezpečnostný administrátor. Aplikáciu je možné využiť aj v prípade obnovy užívateľských šifrovaných dát. AreaGuard AdminKit umožňuje vzdialene meniť nastavenia jednotlivých koncových staníc a tým aj spôsob šifrovania dát. Konfiguračné súbory je možné upravovať a využívať aj pri automatickej (bezzásahovej) inštalácii, správe a plnení dát do hardvérových predmetov.

 

Na rozdiel od modulov Areaguard Gina a Notes, ktoré sú inštalované na koncových staniciach, je centrálna správa AreaGuard AdminKit umiestnená v zálohovanom úložisku. Týmto úložiskom môže byť akýkoľvek server spoločnosti, ktorý je dostupný pre koncové stanice. Na serveri je vytvorená iba adresárová štruktúra obsahujúca databázu, konfigurácia a ďalšie súbory potrebné na spustenie aplikácie. Server teda nie je extrakcia žiadnym dodatočným procesom.

 

Funkcionality AreaGuard AdminKit

  • Umožňuje správu a evidenciu užívateľských politík
  • Poskytuje bezpečné úložisko pre šifrovacie kľúče organizácie (vďaka šifrovanej mdf databáze)
  • Spravovanie všetkých šifrovaných lokácií v organizácii
  • Evidencia vydaných hardvérových predmetov
  • Obsahuje podporu núdzových procesov
  • Obsahuje záznamy o bezpečnostných incidentoch (strata karty, PIN, zablokovanie karty)

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info