AreaGuard FirmWall

AreaGuard FirmWallAreaGuard FirmWall

Ochrana postavená na základe definície privilegovaných aplikácií, ktoré majú oprávnenie pracovať so šifrovaným dátami umiestnenými v chránených dátových oblastiach (lokálnych, sieťových alebo výmenných diskov). K dešifrovaným dátam môže získať prístup iba privilegovaná aplikácia. Tá nemôže dáta uložiť, exportovať alebo preniesť do inej ako chránenej oblasti. Dáta potom nemožno z privilegovaných aplikácií získať v elektronickej podobe nijakým spôsobom. Ak sú dáta uložené v chránenej oblasti mimo lokálny disk, po sieti sa prenášajú v zašifrovanej podobe a k dešifrovaniu dochádza až v pamäti lokálnej stanice.

 

Nasadenie je určené pre prípady, keď dáta v elektronickej podobe majú veľkú cenu a význam pre ich majiteľa alebo sú chránené zákonom. Spravidla sa jedná o SQL databázy obsahujúca napríklad rodné čísla, digitálne výkresy a mapy s ich dokumentáciou, výkresy projekčných kancelárií, zdrojové kódy rozsiahlych softvérových projektov atď.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info