AreaGuard Picker

AreaGuard Picker

AreaGuard Picker pomocou kryptografie vychádzajúcej z modulu AreaGuard Notes umožňuje užívateľovi bezpečný zber a prenos súborov/adresárov z terénu do perimetra organizácie. Dáta sú z koncovej stanice bezpečne prenášané na výmenné zariadenia prípadne expedované po sieti pomocou http/s v zašifrovanej podobe. Dáta sú po celú dobu prenosu informácie chránené proti zneužitiu a ich dešifrovanie je možné len v bezpečnom prostredí organizácie. AreaGuard Picker využíva unikátnu technológiu zabezpečenia symetrického šifrovacieho kľúča pomocou certifikátu, ktorý je pre tieto účely vystavený.

 

Funkcionality AreaGuard Picker

 • Plne prenosná (portable) aplikácia
 • Obsahuje veľmi výkonný a bezpečný algoritmus AES 128 (Rijndeal)
 • Šifrovanie dát za letu
 • Podpora PKI
 • Možnosť uloženia dát na USB Flash, http/s, FTP
 • Selfdestruct aplikácie
 • Zakrytie názvov súborov náhodnou hodnotou
 • Mazanie informácií pomocou niekoľkonásobného prepisu (Wipe)
 • Kontrola originality dát pomocou HASH
 • Kompletné logovanie priebehu prenosu dát
 • Zopnutie klienta s konkrétnou USB Flash
 • Kontrola platnosti certifikátu
 • Jednoduchá užívateľská manipulácia

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info