infoconsult header

OptimAccess

Desktop Management System OptimAccess

Desktop Management System OptimAccess je novou generáciou komplexného riešenia problematiky správy koncových staníc. Rieši zásadné problémy,  s ktorými sa potýkajú technické oddelenia zamerané na správu koncových staníc v spoločnostiach so stovkami až tisíckami počítačov. Umožňuje vykonávať sledovanie a evidenciu softvérového a hardvérového vybavenia, monitorovanie aktivít, vzdialenú distribúciu softvéru, či prevzatie obrazovky vzdialenej stanice a jej následné ovládanie. Pomocou reštriktívnych a obnovovacích akcií je možné efektívne presadzovať bezpečnostnú politiku organizácie a znížiť počet servisných zásahov administrátorov.

 

Štruktúra systému OptimAccess
Systém OptimAccess sa skladá z niekoľkých, nezávisle použiteľných modulov prevádzkovaných v jednotnom ovládacom prostredí:

OptimAccess Standard – reštriktívne a obnovovacie funkcie umožňujúce chrániť operačný systém a inštalované aplikácie....

OptimAccess Extension – reštriktívne a obnovovacie funkcie chrániace možnosti a nastavenia vybraných aplikácií (MS Office, Internet Explorer, ....) a kľúčových nastavení operačného systému.......

OptimAccess Remote Control – nástroj pre administráciu, konfiguráciu, centrálnu správu a vyhodnocovanie....

OptimAccess Computer Audit  – umožňuje evidenciu a sledovanie softvérového a hardvérového vybavenia počítača na jednotlivých staniciach.....

OptimAccess WorkSpy – ponúka monitorovacie funkcie pre sledovanie základných operácií vykonávaných počítačom alebo aplikáciami....

OptimAccess NetHand - umožňuje sledovanie, prevzatie a následné ovládanie pracovnej plochy vzdialenej pracovnej stanice a vzdialenú distribúciu softvéru...

OptimAccess HelpDesk - umožňuje evidenciu a riadenie procesu technickej podpory v rámci organizácie
 Integrácia do operačného systému a ergonómia
Systém OptimAccess® je aplikácia pre operačné systémy Microsoft Windows /NT/2000/XP/Vista/Win7 a je inštalovaný na koncových pracovných staniciach. Konfigurácia a vyhodnocovanie sú vykonávané vzdialene z administrátorských pracovísk pomocou jediného centrálneho ovládacieho programu formou a ovládaním podobnému MMC (Microsoft Management Console). Systém OptimAccess® je možné na jednotlivé stanice vzdialene distribuovať a zabezpečiť tak pohodlné automatické nasadenie a konfiguráciu systému v ľubovolne rozsiahlej organizácii.

Nastavenie jednotlivých funkcií môže byť závislé na pracovných staniciach, užívateľských bezpečnostných skupinách alebo organizačných jednotkách informačného systému. Nastavenie je uložené na jedinom centrálnom mieste, z ktorého je distribuované na príslušné koncové pracovné stanice. Táto vlastnosť veľmi zjednodušuje nastavenie a správu systému OptimAccess®.

Dáta vznikajúce na základe monitoringu a auditu sú automaticky preraďované do centrálneho úložiska (skladu) v sieti organizácie, odkiaľ ich je možné pomocou centrálnej správy ovládacej aplikácie jednoducho vyhodnocovať, generovať podrobné správy s tabuľkami a grafmi alebo v prípade potreby automaticky prevádzať do databázových prostriedkov danej organizácie k vyhodnoteniu a zálohovaniu.

 

Dôvody a prínosy nasadenia Desktop Management System OptimAccess

  • komplexnosť parciálnych riešení
  • reštriktívne funkcie udržujú stanice v konštantnom stave znižujúcom servisnú náročnosť
  • zníženie spotreby firemných prostriedkov 
  • priama finančná úspora
  • zavedenie Software Asset Managementu
  • Personálny audit
  • rad bezpečnostných prvkov


     

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky. Viac info