OptimAccess ComputerAudit

OptimAccess ComputerAudit

 

Modul OptimAccess Computer Audit predstavuje účinný nástroj pre kontrolu stavu programového a hardvérového vybavenia počítačov a počtu inštalovaných licencií vybraného softvéru v organizácii. Prednosťou je transparentnosť riešení a možnosť získať informácie o staniciach v každom okamihu a previesť ich porovnanie s ktorýmkoľvek z predchádzajúcich alebo východiskových stavov.

Modul OptimAccess Computer Audit je významným pomocníkom pre pracovníkov starajúcich sa o licenčné podmienky prevádzkovaného softvéru a o hardvérové vybavenie staníc organizácie.

 

 

Ponúkané funkcie:

 • identifikuje chýbajúce a prevyšujúce aplikácie, časti operačného systému a vybavenia počítača
 • eviduje a sleduje programové vybavenie
  • okamžitý stav počítača
   • vykoná okamžitý audit počítača s možnosťou voľby plánovania formou časových intervalov
   • možnosť pridávania vlastných koncoviek do zoznamu kontrolovaných súborov (štandardne sa kontrolujú EXE a COM)
  • softvérové balíky
   • možnosť ručne zadefinovať alebo automaticky vygenerovať šablónu obsahujúce tiež záznamy o podobe vzorovej inštalácie pracovnej stanice
   • evidencia licenčných čísiel a faktúr
   • sledovanie histórie práce so softvérovým balíkom
   • evidencia priradenia softvéru na jednotlivé stanice
   • správca softvérových balíkov umožňuje efektívnu evidenciu softvéru v organizácii
  • tlačové zostavy
   •  výstupy z jednotlivých monitorovaných funkcií je možné exportovať do súboru alebo generovať vo forme tlačových zostáv v rámci daných časových období
   • možnosť zistenia na ktorých staniciach je aktuálne nainštalovaný konkrétny program
 • eviduje a sleduje hardvérové vybavenie počítača
  • okamžitý stav počítača
   • vykoná okamžitý audit počítača s možnosťou voľby plánovania formou časových intervalov
 • tlačové zostavy
  • výstupy auditných operácií je možné exportovať do súboru alebo generovať tlačové zostavy pre jednotlivé stanice alebo celé skupiny počítačov.
 • centrálna správa

 

 

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info