OptimAccess

OptimAccess HelpDesk

Modul OptimAccess HelpDesk je jedným z modulov systému DeskTop Management OptimAccess a je určený pre riadenie a správu technickej podpory v rámci organizácie. Svojou jednoduchou a adaptabilnou architektúrou umožňuje evidovanie a riadenie procesu riešenia technických problémov od okamihu ich vzniku až po ich definitívne vyriešenie a vybavenie. Navyše umožňuje vykonávať sumarizáciu aktuálnych i vyriešených požiadaviek.

Modul OptimAccess HelpDesk využíva pre svoju činnosť výhradne štandardné prostriedky operačného systému Windows (internetový prehliadač, poštový klient) a teda na koncové stanice nie je nutné inštalovať žiadne dodatočné programové vybavenie a teda nie je potrebné ani preškoľovať používateľa na ďalšie nové technológie. Rovnako aj pracovníci HelpDesku (technickej podpory) ovládajú celý proces štandardnými prostriedkami operačného systému. Pomocou rozšíreného ovládacieho prostredia sú schopní vykonávať ďalšie operácie ako napríklad nastavenie problému podľa už vyriešeného, konzultácia problému s používateľom alebo odovzdanie problému kolegovi.

Samotný proces riadenia technického problému je možné automatizovať - upozornenia na nový problém môžu byť automaticky reportované e-mailom alebo sms-správou priamo jednotlivým technikom podľa ich zodpovednosti za konkrétne zariadenie alebo podľa ich špecializácie. Rovnako používateľ, ktorý príslušný problém zadáva môže byť o jeho riešení priebežne informovaný.

Vďaka použitým technológiám je systém OptimAccess HelpDesk nasaditeľný do ľubovoľného typu organizácie. Možnosť využitia voľne dostupných nástrojov (MSDE, internetový prehliadač) je tak uvedené riešenie možné poskytovať v cenovo prijateľnej úrovni.

Modul OptimAccess HelpDesk nájde uplatnenie medzi pracovníkmi oddelení technickej podpory. Vedúci pracovníci týchto útvarov určite ocenia možnosť evidencie a sumarizácie ako napríklad zobrazenie aktuálneho stavu konkrétneho problému a jeho histórie. Pre celú organizáciu bude nasadenie uvedeného systému prínosom najmä v zavedení jednotného systému pre riadenie a správu technickej podpory a teda zefektívneniu výkonnosti celej organizácie.

 

 OptimAccess HelpDesk - softvérové nároky


Klientska časť

Používatelia celý systém ovládajú prostredníctvom internetového prehliadača (MS Internet Explorer, FireFox atď.) alebo poštového klienta (MS Outlook) a preto pre nasadenie systému OptimAccess HelpDesk na používateľské stanice nie je potrebné inštalovať žiadne dodatočné aplikácie.


Serverová časť

Vzhľadom k tomu, že celý systém je veľmi flexibilný najmä z pohľadu nasadzovania do organizácií rôzneho typu, líšia sa jeho softvérové nároky vzhľadom k jednotlivým možným variantom. Najčastejšie varianty:

Ovládanie prostredníctvom intranetu

Bežný používateľ zadáva svoje požiadavky pomocou internetového prehliadača (MS Internet Explorer, FireFox atď.). Rovnako tak aj správca systému ovláda aplikáciu pomocou internetového prehliadača.

Požiadavky:
Operačný systém MS Windows 2000 a vyšší (i serverové varianty)
OptimAccess HelpDesk
Nainštalovaný MS SQL Server 2000 alebo MSDE (zdarma)
MS .Net Framework 1.1 (zdarma)
IIS (zdarma)Ovládanie pomocou e-mail klienta

Bežný používateľ zadáva svoje požiadavky pomocou bežného klienta elektronickej pošty (MS Outlook atď.). Rovnako aj správca ovláda aplikáciu pomocou klienta elektronickej pošty.

Požiadavky:
Operačný systém MS Windows 2000 a vyšší (aj serverové varianty)
OptimAccess HelpDesk
Nainštalovaný MS SQL Server 2000 alebo MSDE (zdarma)Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info