OptimAccess

OptimAccess Standard

Modul OptimAccess Standard umožňuje chrániť nastavenia operačného systému a inštalované programové vybavenie s cieľom udržať počítače v chode pri bezúdržbovej prevádzke. Základné funkcionality tohoto modulu poskytujú ochranu pred inštalovaním nežiadúcich programov, zabezpečenie systémových, ale aj iných súborov pred zmenami.

Tak poskytuje účinnú ochranu pred pôsobením škodlivých kódov alebo nežiadúcimi aktivitami používateľov. 
 

 

Ponúkané funkcie:

 

Ochrana adresárovej štruktúry disku

 • prehľadným nastavením je možné definovať adresáre chránené proti zmenám
 • pri systémoh s jadrom Win9x je možné nastavovať práva k adresárom

 

Definovanie zložiek a súborov, ktoré sa vždy po reštarte stanice uvedú do pôvodného stavu.

 • zálohy môžu byť uložené ako na lokálnom disku PC, aj na serveri odkiaľ sa budú po reštarte kopírovať
 • možnosť využitia predinštalovaných šablón pre ochranu zložky Windows a Program Files.

 

Komplexná ochrana registračnej databázy

 • po reštarte stanice sa obnovia nežiadúce zmeny v registroch vykonané užívateľmi alebo aplikáciami, vzor podľa ktorého sa všetko vracia do pôvodného stavu je možné podľa potreby aktualizovať

 

Obnova vybraných registračných zložiek a hodnôt

 • pracuje na obdobnom princípe ako komplexná ochrana registračnej databázy.

 

Ochrana disketovej mechaniky

 • znemožňuje použitie disketovej mechaniky

 

Zákaz použitia CD-ROM mechaniky

 • funkcia je rozšírená o možnosť definovať CD, ktoré bude možné použiť i v prípade aktívnej ochrany

 

Zákaz použitia iných výmenných médií a súbor systémov FAT

 • zahrňuje zákaz použitia akýchkoľvek ďalších výmenných médií vrátane USB flash diskov, pamätí digitálnych fotoaparátov a pod.

 

Zákaz zápisu na výmenné médiá

 • týmto je možné znemožniť zápis na ľubovolné výmenné médium vrátane USB diskov

 

Podrobná definícia práv použitia externých zariadení (vrátane rozoznania ID zariadení) – USB, PCMCIA, 1394, IRDA

 • možnosť odhlásiť užívateľa alebo zablokovať jeho účet pri použití zakázaného externého zariadenia

 

Vylepšená funkcia zákazu inštalácie nových programov, ktorú nie je možné obísť premenovaním inštalačného súboru

 • je zakázané spúšťať súbory setup*, instal* 

 

Zákaz vytvárania a modifikácie súborov určitých typov

 • je možné definovať napr. súbory typu *.exe; *.dll; *.vsb; *.com; *.bat atď. Nie je teda možné vytvoriť nový súbor a nie je možné ani modifikovať zvyšné súbory definovaných typov. Táto ochrana nielenže znemožňuje "klasické" inštalácie programov, ale tiež ochráni počítač pred škodlivým kódom z internetu (víry, spyware a pod.)

 

Možnosť povolenia spúšťania aplikácií iba zo zložiek Windows, Program Files, prípadne definovanie ďalších

 

Zákaz prístupu k *.exe a *.dll súborom na výmenných médiách

 

Zákaz prístupu do ovládacích panelov - obsahuje možnosť výberu.

 

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info