Barracuda SSL VPN

 

Barracuda SSL VPN je integrované hardvérové a softvérové riešenie, ktoré umožňuje zamestnancom, zákazníkom či partnerom bezpečne pristupovať k firemným prostriedkom. Interné dáta sú dosažiteľné cez webový prehliadač (SSL technológia) a klienti sa môžu autentifikovať pomocou autentifikačných prostriedkov tretích strán (USB tokeny, čipové karty, OTP zariadení SafeNet, ...).  Ľahká, intuitívna a značná licenčná a aplikačná flexibilita sú typickými prvkami.

 

 

 

Barracuda SSL VPN (BSV) zabezpečuje bezpečné pripojenie a prístup k interným prostriedkom cez webový prehliadač. Šifruje a zapúzdruje odosielané IP pakety a dešifruje prijímané. Centrálne je možné nastavovanie bezpečnostnej politiky a komplexná správa používateľov.  BSV spolupracuje s adresárovými databázami (Active Directory, LDAP) a auteautentifikačnými prostriedkami tretích strán.

 

Nakoľko sa pri Barracuda SSL VPN neplatí licencia  za používateľa, je možné počet pripojených staníc a používateľov ľubovoľne rozširovať (s ohľadom na na jeho výkon).

 

Možnosti autentifikácie
- meno/heslo
- čipové karty/USB tokeny (SafeNet a iné.)
- One Time Password (OTP) vygenerovaný v tokene, cez email alebo SMS

 

Ponuku jednotlivých modelov  BWF nájdete 
 

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info