infoconsult header

Efektívny IT management

Efektívny IT management

 

 

Efektívny IT management ukrýva v sebe riešenie každodenných situácií, s ktorými sa môžu pracovníci v IT stretnúť. Pomáha Vám od prvého zaznamenania problému zo strany užívateľa informačného systému až po jeho vyriešenie.


Efektívny IT management ponúka možnosti, ako predísť väčšine bežných problémov spojených nielen s každodennou rutinnou prácou na počítači, ale aj neodbornými pokusmi o „vylepšenie“ počítačov, s ktorými pracujú používatelia. Prináša Vám okamžitý prehľad o konfiguráciách počítačov v rámci Vášho informačného systému.Prednosti riešenia

  • prehľadné vedenie požiadaviek a problémov užívateľov
  • jednoduchý prístup k poznatkom pri riešení problémov, ktoré sa už v minulosti vyskytli
  • zníženie nutnosti osobnej prítomnosti technika pri riešení problémov
  • zjednodušenie implementácie nových programov
  • okamžitý prehľad o konfigurácii počítača
  • prehľad o softwarových licenciách a ich využívaní
  • zníženie nutnosti opráv po zásahu do nastavenia stanice
  • dodržiavanie licenčnej politiky
  • minimalizácia poškodenia a kompromitácie dát