Datový a personálny audit

 

 

Účel datového auditu:

 • analýza využívania koncových staníc a ďalších aktív organizácie
 • analýza toku dát a z nej vyplývajúca identifikácia možných rizík
 • identifikácia potenciálne nebezpečných návykov pri práci s IKT
 • získanie relevantných podkladov pre rozhodovacie procesy

 

Prevádzkové prehľady

 • evidencia využívania výpočtovej techniky zo strany zamestnancov
 • prehľad o používaných aplikáciách a úspora pri nákupe nových licencií
 • prehľad o využívaní internetovej konektivity a optimalizácia pri riadení ľudských zdrojov
 • využiteľnosť tlače a s tým spojené efektívnejšie prerozdelenie nákladov do tlačiarní a spotrebného materiálu
 • a rad ďalších

 

Bezpečnostné prehľady

 • prehľad o používaných výmenných zariadeniach
 • sledovanie pohybu dát v organizácii na úrovni operácií so súbormi a minimalizovanie ich zneužitia
 • evidencia bezpečnostných incidentov pri pokusoch o prienik do informačného systému
 • a rad ďalších

 

Aplikovateľnosť:

 • rozhodovacie procesy pre efektivizáciu prevádzky IKT a znižovanie nákladovosti
 • budovanie spätnej väzby riadenia bezpečnostnej politiky IKT
 • previazateľnosť s procesom interného cyklického vzdelávania
  • zvýšenie bezpečnostného povedomia zamestnancov pri práci s informáciami
  • odkorešpondovanie interne platných nariadení a smerníc a ich platnosti
  • naplnenie zákonných požiadaviek

 

Vyžiadajte si detailnejšie informácie alebo si dohodnite osobné stretnutie s naším konzultantom. Stačí, ak nám prostredníctvom nasledujúceho formulára necháte na vás kontakt a my sa v krátkom čase s vami spojíme.

 

Stačí, ak v nasledujúcom formulári vyplníte e-mail alebo telefón


Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info