infoconsult header

Konzultačné služby

 

Poskytujeme konzultačné služby v nasledovných oblastiach

 

Implementácia organizačných a technických opatrení pri zavádzaní informačnej bezpečnosti v organizáciách

 

 

Prípravy vzdelávacích projektov v organizáciách zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v organizáciách

 

 

Zavádzanie SAM (Software Asset Management) a optimalizácia nákladov na licenčnú politiku

 

 

Počítačová kriminalita v pracovno-právnom procese - preventívne aktivity