Konzultačné služby

 

Poskytujeme konzultačné služby v nasledovných oblastiach

Zavádzanie organizačných a technických opatrení informačnej bezpečnosti v organizáciách

 • analýza rizík
 • súlad GDPR -  zákon 18/2018 Z.z.
 • súlad ZoKB
 • implementácia požiadaviek ISO27000

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti

 • posudzovanie úrovne bezpečnostného povedomia v organizácii
 • posudzovanie a skvalitňovanie vnútrofiremných vzdelávacích procesov so zameraním na IT bezpečnosť
 • návrhy a realizácia vzdelávacích aktivít

ISO 27000

 • príprava k auditu podľa ISO 27000 - posúdenie opatrení, kontrola dokumentácie
 • konzultačná podpora pri výkone auditu 

Počítačová kriminalita v pracovno-právnom procese 

 • zavádzanie preventívnych opatrení pre znižovanie rizika internej kriminality
 • technická a konzultačná podpora pri zabezpečovaní digitálnej stopy pre účely ďalšieho konania
 • zavádzanie interných postupov dokumentácie a zaisťovania digitálnej stopy

 

Detailné informácie Vám radi poskytneme na požiadanie e-mailom, telefonicky alebo pri osobnom stretnutí.

 

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info