Seminare 2013

Semináre LETO 2013

 

Na základe požiadavky niektorých našich klientov opätovne organizujeme sériu prednášok zameraných na problematiku IT kriminality, bezpečnosti IT.

 

Prinášame nasledovné tematické semináre:

 

 

Ochrana osobných údajov prakticky   

alias novela zákona o ochrane osobných údajov a jej dopady na riadenie bezpečnosti v organizácii


termín a miesto konania:     priebežne podľa záujmu

 

prednášajúci:   Ing.Jaroslav Oster   profil

 

Poznámka:  účasť na seminári nenahrádza odbornú skúšku, ktorú je v zmysle novely zákona povinná vykonať zodpovedná osoba. Túto môže vykonať len prostredníctvom Úradu pre ochranu osobných údajov. Je určená najmä pre organizácie, ktoré sa potrebujú oboznámiť s aktuálnym stavom legislatívy a praktickej stránky realizácie v riadení bezpečnosti firmy.

 

  

Interná IT kriminalita vo firmách a organizáciách    

alias ako sa nestať obeťou či páchateľom (sociálna manipulácia v IT) a prevencia


realizáciu sme na základe žiadostí záujemcov presunuli na poprázdninové obdobie.

záujmecov, ktori sa zaregistrovali prostredníctvom nižšie uvedeného formulára budeme o presnom termíne informovať e-mailom alebo telefonicky.

 

prednášajúci:   Ing.Jaroslav Oster   profil

 

 

 

Ceny a zľavy našich seminárov


cena:  30€ + DPH/ osoba

 

zľavnené ceny: 

- aktívny zákazníci Info consult                20€ + DPH/osoba

- samospráva, školstvo                           15€ + DPH/osoba

 

Úhradu poplatku vykonajte na základe vystavenej faktúry,ktorá Vám bude doručená elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške na seminár. Originál faktúry Vám bude odovzdaný na seminári prípadne zaslaný poštou.

 

 


Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info