infoconsult header

Môžem pomocou OptimAccess zamedziť prístup len na vybrané www stránky alebo by som musel zakázať celý internet?

Modul OptimAccess Extension Vám umožní ako zákaz internetu, tak i zákaz prístupu len na konkrétne, Vami určené webové adresy. Môžete tiež ale naopak zakázať celý internet a povoliť len určité www stránky.