Konzultačné služby

 

Poskytujeme konzultačné služby v nasledovných oblastiach

Zavádzanie organizačných a technických opatrení informačnej bezpečnosti v organizáciách

 • analýza rizík
 • súlad GDPR -  zákon 18/2018 Z.z.
 • súlad ZoKB
 • implementácia požiadaviek ISO27000
 • výber a implementačné doporučenia technických prostriedkov

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti

 • posudzovanie úrovne bezpečnostného povedomia v organizácii
 • posudzovanie a skvalitňovanie vnútrofiremných vzdelávacích procesov so zameraním na IT bezpečnosť
 • návrhy a realizácia vzdelávacích aktivít

ISO 27000

 • príprava k auditu podľa ISO 27000 - posúdenie opatrení, kontrola dokumentácie
 • konzultačná podpora pri výkone auditu 

Počítačová kriminalita v pracovno-právnom procese 

 • zavádzanie preventívnych opatrení pre znižovanie rizika internej kriminality
 • technická a konzultačná podpora pri zabezpečovaní digitálnej stopy pre účely ďalšieho konania
 • zavádzanie interných postupov dokumentácie a zaisťovania digitálnej stopy pre účely dôkazného konania

 

Vaše otázky môžete položiť prostredníctvom nasledujúceho formulára, spracovaná odpoveď Vám bude zaslaná po jej spracovaní na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Za uvedenú službu Vám nebude účtovaný žiadny poplatok, službu poskytujeme bezplatne. Konzultácie väčšieho rozsahu dohadujeme na základe záujmu individuálne.

Vaša otázka sa týka:: *

mám záujem o zasielanie nepravidelného newslettra:

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info