O firme

Spoločnosť Info consult, s.r.o. sa od svojho vzniku (5.augusta 1996) zameriava na problematiku ochrany počítačových dát a počítačových programov. V priebehu svojho vývoja sa postupne vyprofilovala na profesionalizovanú spoločnosť poskytujúcu komplexné služby v oblasti dodávok bezpečnostných produktov, konzultačnej činnosti a vzdelávania.

Od augusta 1996 zastupuje ako autorizovaný predajca pre územie Slovenskej republiky spoločnosť ASKON International s.r.o. Praha pri predaji a podpore hardvérových a softvérových prostriedkov určených pre ochranu programového vybavenia proti nelegálnemu šíreniu a prevádzkovaniu, licencovaniu a bezpečný predaj programov. Od roku 2000 zabezpečuje na slovenskom trhu distribúciu a podporu prostriedkov pre bezpečnú autentizáciu používateľov a využitie digitálneho podpisu.

Od roku 1999 zabezpečuje ako certifikovaný partner spoločnosti SODATSW s.r.o. Brno distribúciu, implementáciu a technickú podporu ochranných a kryptografických systémov pre územie Slovenskej a Maďarskej republiky. Pracovníci našej spoločnosti spolupracovali na vytváraní lokálnej verzie systému OptimAccess pre územie Maďarskej republiky.

V oblasti služieb zabezpečuje spoločnosť Info consult, s.r.o. konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany a zálohovania počítačových dát, školenia, prednášky a vzdelávacie semináre zamerané na problematiku informačnej a počítačovej bezpečnosti, problematiku organizačnej bezpečnosti.

 

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info