EDU

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie najmä v dynamicky sa vyvíjajúcej problematike informačných technológií má svoj nesporný a nezanedbateľný význam. Spoločnosť Info consult, s.r.o. v rámci svojich aktivít poskytuje aj rad vzdelávacích produktov zameraných na problematiku zvyšovania základného povedomia používateľov v otázkach informačnej bezpečnosti, autorského práva, základnej legislatívy súvisiacej s prevádzkou informačných systémov.

Nárast informatizácie a nasadzovania výpočtovej techniky na rôznych úrovniach riadenia podnikateľských subjektov nutne prináša aj rad rizikových faktorov ohrozujúcich dôvernosť, dostupnosť a integritu systému i dát spracovávaných informačným systémom. Ich existencia a potenciálne hrozby, ktoré tieto riziká predstavujú pre korektný chod spoločností, vyžadujú od manažérov spoločností, aby si boli tejto skutočnosti vedomí a boli pripravení zaujať voči potenciálnym rizikám reálne opatrenia či už technologického alebo organizačného charakteru. 
  

Manažment spoločnosti, ale rovnako všetci zamestnanci prichádzajúci do styku s informačným systémom by mali byť aspoň v minimálnej miere oboznámení s potencionálnymi rizikami prevádzkovania informačných systémov, pretože práve od tejto vedomosti sa odvíja schopnosť posúdenia vlastnej zodpovednosti za chod informačného systému, zachovania dôvernosti i integrity spracovávaných údajov. Nemenej dôležitou je otázka právnej zodpovednosti za negatívne javy, ktoré prevádzkovanie IS so sebou prináša.

 Phishingový útok

Takto vyzerá najjednoduchšia schéma sociálnej manipulácie tzv.phishingu. 

Vedia Vaši zamestnanci ako sa zachovať v takomto prípade alebo dokonca pri sofistikovanejších útokoch?

 

Pre viacerých našich klientov realizujeme školenia už periodicky niekoľko rokov, pričom jednotlivé behy vzdelávacích aktivít pripravujeme v úzkej spolupráci s pracovníkmi zodpovednými za realizáciu vzdelávania zamestnancov. Tak dosahujeme spoločný cieľ - obsahová náplň v plnej miere korešponduje so zámermi zadávateľa.

 

 

Ponúkané služby

 •  testovanie aktuálnej úrovne bezpečnostného povedomia a identifikácia oblastí pre zlepšovanie
 •  návrh nápravných opatrení na základe zistení z testovania
   • organizačné opatrenia
   • technické opatrenia
   • úpravy interne zavedených vzdelávacích procesov, úprava obsahu
 •  návrh interných komplexných vzdelávacích formátov – stratégia, obsah
 •  realizácia interných školení, tréningov

 

Vzdelávacie moduly

 

  

 

 

Vybrané referencie vzdelávania

Štátna správa

Samospráva

Školstvo, vzdelávacie inštitúcie

 • Ústav súdneho inžinierstva elektrotechniky a informatiky pri STU Bratislava
 • Školský metodický ústav Bratislava
 • stredné a vysoké školy

Zdravotníctvo

Komerčný sektor

 a rad ďalších

 

 

 


 

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky. Viac info