Tlačové správy

Tlačové správy

Prieskum SAMOSPRÁVA 2011

Spoločnosť Info consult, s.r.o. v spolupráci s Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky vykonala v priebehu mesiaca jún elektronický operatívny anonymný prieskum v sektore samosprávy zameraný na prieskum vybraných tém informačnej bezpečnosti a riadenia prevencie.

 

Tlačová správa SAMOSPRÁVA 2011 v PDF

Mám záujem o kompletnú verziu prieskumu

 

Prieskum EDU 2011

Spoločnosť Info consult, s.r.o. vykonala v dňoch 23.mája až 10.júna 2011 operatívny anonymný prieskum v sektore základných a stredných škôl, do ktorého sa zapojilo formou elektronického dotazníka celkom 691 škôl. Prieskum bol zameraný na identifikáciu miery zabezpečenia počítačových učební.

 

Tlačová správa EDU 2011 v PDF

Mám záujem o kompletnú verziu prieskumu

 

Archív tlačových správ

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info