infoconsult header

Produkty

 

Tip na dnes      Zodpovedná osoba/DPO
Už viete či bude Vaša organizácia potrebovať DPO (Data Protection Officer)? Výhodou je, že túto úlohu môže zabezpečovať aj externá osoba a GDPR umožni poveriť zabezpečovanie služby DPO aj právnickou osobou. Samozrejme na báze zmluvného vzťahu a pri dodržaní stanovených podmienok. Detailne k téme DPO  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/zodpovedna_osoba_podla_nariadenia_gdpr.pdf

... viac tipov

 

 

BEZPEČNÁ IDENTIFIKÁCIA
> TOKENY iKey
> ČIPOVÉ KARTY
> eToken
 
AKTUÁLNE VERZIE
OptimAccess
verzia 11.0 build 1768.0
AreaGuard
verzia 4.1 build 1173
Sentinel
verzia 7.6.4
iKey
verzia 4.1.1.6 (4.1.1.106)