infoconsult header

Produkty

 

Nový zákon o ochrane osobných údajov vyšiel v zbierke zákonov
Nový slovenský zákon 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov zohľadňujúci požiadavky nariadenia Európskej komisie (GDPR) bol po ukončení legislatívneho procesu zverejnený v Zbierke zákonov s účinnosťou od 2.mája 2018. Plné znenie je dostupné na linku https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525 

 

 

BEZPEČNÁ IDENTIFIKÁCIA
> TOKENY iKey
> ČIPOVÉ KARTY
> eToken