infoconsult header

Akým spôsobom sú licencované vysoké školy?

Vysoké školy sa riadia podľa komerčného cenníka.