infoconsult header

Z akej verzie OptimAccess je možné previesť Upgrade?

Upgrade je možné previesť z verzií 9.x a vyšších.