infoconsult header

Čo je to aplikácia OptimAccess ClassRoom?

OptimAccess ClassRoom je jednoduché rozhranie pre podporu výuku a obsahuje v sebe pre školy pôvodne dodávané moduly OptimAccess Standard, OptimAccess Extension, OptimAccess NetHand a OptimAccess Remote Control.