infoconsult header

Môže OptimAccess zabrániť tomu, aby bežní užívatelia menili nastavenia jednotlivých aplikácií?

Pomocou modulov OptimAccess Standard a OptimAccess Extension môžete nastavenia jednotlivých aplikácií chrániť pred zmenami bežnými užívateľmi.