Implementácia technických prostriedkov

Implementácia technických prostriedkov pre zabezpečenie dôvernosti osobných údajov

  

termín: priebežne
miesto konania: podľa potreby

 

 

Zákon o ochrane osobných údajov určuje:

  Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, pričom berie do úvahy najmä 
(a) použiteľné technické prostriedky, 
(b) rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému, 
(c) dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

 Likvidácia osobných údajov
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov


Technickými prostriedkami je možné vyriešiť nasledovné problematické oblasti:

 • bezpečné prihlasovanie k operačnému systému pomocou bezpečnostného predmetu alebo čipovej karty 
 • ochranu dát šifrovaním v reálnom čase (on-line) 
 • bezpečnú (nevratnú) likvidáciu v elektronickej forme
   

  

Cieľom uvedeného seminára je:

 • poukázať na technické možnosti riešenia zabezpečenia dôvernosti dát obsahujúcich osobné alebo iné citlivé údaje
 • oboznámiť s postupmi implementácie a konfigurácie odporúčaných systémov
 • oboznámiť s náväznosťami nutnými pri zahrnutí predmetných technických riešení do bezpečnostného projektu a bezpečnostných smerníc podľa platnej legislatívy 
   
    

Prihlásenie

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.  Viac info