infoconsult header

Workshop Ochrana osobných údajov

Termín6.6.2017, 9:00 hod

MiestoLučenec   registrácia

Martina Rýzusa 29 (budova Ipeľských tehelní), učebňa 1.poschodie

 

Tematický obsah workshopu

Nariadenie EÚ číslo 2016/679
• čo je to nariadenie 2016/679 (GDPR)
• časový priebeh aplikovania nariadenia a jeho dopady na prax
• zásadné zmeny ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia

Nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov
• nové kategórie osobných údajov
• práva dotknutých osôb – zmeny v súhlase k spracovaniu osobných údajov
• režimy spracovania OÚ
• vzťah prevádzkovateľ/sprostredkovateľ

Zmeny v zodpovednosti za bezpečnosť spracovania OÚ
• prenos zodpovednosti v plnom rozsahu na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa
• zmeny v registrácií a evidencii
• zodpovedná osoba po novom – povinné a nepovinné menovanie, outsorsing
• interná analýza procesov a posudzovanie vplyvov
• technické a organizačné opatrenia
• oprávnené osoby – poučenia, zodpovednosť - zvýšené požiadavky na vzdelávanie
• nadväzujúce normy
• vývoj aktuálnej národnej legislatívy

Doporučenia k súčasnému stavu - chyby
• kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, predchádzanie trestnej činnosti, ...)
• bezpečnostná dokumentácia
• implementácia opatrení (technologických aj organizačných)

Riziká ignorovania zmien - odporúčaný postup do mája 2018
• zvládnete pokutu vo výške 4% ročného účtovného obratu?
• neprepadajte ilúzií, že termín platnosti je vzdialený – optimalizujte postup zosúladenia s GDPR

Diskusia k aktuálnym témam a problémom

 

Pre koho je workshop určený

  • manažéri firiem a organizácií
  • personalisti
  • spoločnosti poskytujúce externé služby zamerané na spracovanie osobných údajov
  • a rad ďalších

 

Prednášajúci

Ing.Jaroslav Oster, https://www.linkedin.com/in/jaroslav-oster-02a7704b/
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti v spoločnosti Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v IT problematike. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie informačnej bezpečnosti (SASIB) ako aj občianskych aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnostného povedomia a prevencie počítačovej kriminality.

 

v prípade záujmu sa môžete prihlásiť protredníctvom nasledujúceho formulára