infoconsult header

IT CRIME prevencia

 

 

Sme aktívnymi členmi


Logo projektu Zodpovedne.sk

 

Poradného výboru
projektu ZODPOVEDNE.SK

 

Projekt Zodpovedne.sk je spolufinancovaný programom EÚ Bezpečný internet

 

 

Erb mesta Lučenec

Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec

 


 

 

Nová diskusná skupina na tému Prevencia IT kriminality - zapojte sa názormi, poznatkami, skúsenosťami a odbornými radami

čakajú tu na Vás aj súťaže o zaujímavé ceny

 

 

Chcete byť zaradený do nášho programu prednášok na tému IT kriminalita pre školy?


kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a my Vás zaradíme do zoznamu, ktorý postupne v rámci časových možností využívame na kontaktovanie a naplánovanie konkrétneho termínu a zaradenie do vyššie zobrazeného kalendára.

 

 

Linky na prednášky z aktivít pre učiteľov


 

 

Nami realizované aktivity v oblasti prevencie


SPOLUPRÁCA NA REALIZÁCII PRIESKUMU (2011/2012)
prieskum sociálno-patologických javov na základných školách mesta Lučenec
Komisia prevencie, Lučenec    informatívny článok z výsledkov prieskumu (scoop.it)

 

Sociálne siete a riziká, zverejňovanie fotogarfií a osobných údajov (5/2013)
beseda so žiakmi 7. ročníkov
ZŠ Ladislava Novomeského, Lučenec

 

IT kriminalita, riziká internetových technológií, skúsenosti v prevencii (5/2013)
workshop s pedagógmi základných škôl v rámci preventívnych aktivít MÚ ŽIar nad Hronom 
Mestský úrad, Žiar nad Hronom

 

Sociálne siete, IT kriminalita, zverejňovanie osobných údajov (5/2013)
prednáška k téme IT technológie a trestné právo
SOU Technické Lučenec

 

Cyklus prednášok prevencie - IT bezpečnosť a IT kriminalita (3/2013)
prednáška o problematike počítačovej kriminality a prevencie v rámci série cyklických prednášok Komisie prevencie pre MU Lučenec pre pedagógov a pracovníkov prevencie základných a stredných škôl
Lučenec

 

KOLOTOČ PREVENCIE (3/2013)
prednášky o počítačovej kriminalite a rizikách sociálnych sietí pre študentov gymnázia v rámci série prednášok zameraných na rôzne oblasti prevencie
Gymnázium BST, Lučenec

 

NEBEZPEČNÝ INTERNET (2/2013)
prednáška pre žiakov ZŠ
Základná škola, Nižný Klátov

  

IT kriminalita, riziká internetových technológií, skúsenosti v prevencii (2/2013)
workshop s pedagógmi Klubov moderných učiteľov 
Košice

 

Kybernetická kriminalita a riziká (2/2013)
prednáška pre študentov gymnázia
Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice

  

IT kriminalita a prevencia (11/2012)
motivačné prednášky v rámci RoadShow Moderný Učiteľ 2012 INDICIA
Trstená fotovideo, Košice , Vranov nad Topľou foto, Lučenec, Komárno,

Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok video, Žiar nad Hronom, Nováky

 

SOCIÁLNE SIETE A RIZIKÁ (11/2012)
prednáška pre žiakov 7. a 8.ročníka
ZŠ Slobody, Poltár

  

BEZPEČNÝ INTERNET (11/2012)
prednáška pre žiakov 9.ročníkov základných škôl Lučenec
Kino Apollo, Lučenec

 

APLIKOVANÁ BEZPEČNOSŤ - SOCIÁLNY HACKING A IT (10/2012)
konferencia Nemocničné informačné systémy 2012
Hotel Magura, Vysoké Tatry  fotogaléria   prednáška

 

IT BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA (10/2012)
prednáška pre pedagogických pracovníkov
SPV, Rimavská Sobota

 

BEZPEČNÝ INTERNET V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY (10/2012)
konferencia Nový Svet vo vzdelávaní
Piešťany

 

PREVENCIA A SAMOSPRÁVA (10/2012)
konferencia Asociácie prednostov samospráv SR
Hotel Permon, Podbanské

 

BEZPEČNÝ INTERNET V PREVENCII ZŠ A MŠ (10/2012)
pracovný seminár na tému prevencia v oblasti IT bezpečnosti pod gesciou Spoločnosti pre predškolskú výchovu
Mestský úrad Púchov

 

VÍKENDOVÉ STRETNUTIE MODERNÝCH UČITEĽOV INDÍCIA (9/2012)
prednášky prevencia, bezpečnosť informačných technológií, rizík sociálnych sietí
Pribylina, záznam prednášky IT kriminalita a internet

 

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A PREVENCIA (9/2012)
prednáška na tému počítačová kriminalita, riziká sociálnych sietí a prevencia pre študentov gymnázia
Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš, foto

 

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A PREVENCIA (6/2012)
prednáška na tému počítačová kriminalita, riziká sociálnych sietí a prevencia pre študentov gymnázia
Spojená škola de La Salle, Bratislava

 

BEZPEČNÝ INTERNET V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY (6/2012)
pracovný workshop na tému bezpečnosť IT a prevencia v rámci MŠ
pracovné stretnutie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu, Senec

 

DNI PREVENCIE (5/2012)
workshopy so špecialistami na prevenciu
organizované v spolupráci s Komisiou prevencie protispoločenských činností mesta Lučenec, PZ SR Lučenec, Colnou správou Lučenec
- riziká sociálnych sietí
- kriminalita, šikanovanie, drogy, sekty
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

 

SÚŤAŽ Tvoj nápad môže pomôcť (2012)
súťaž pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl zameraná na kreatívnu prípravu preventívneho obsahu           výsledky súťaže

 

 

NOC NA ŠKOLE (4/2012)
beseda - workshop
- internet, sociálna manipulácia v digitálnom svete
- IT kriminalita
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

 

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU 2012 (7.februára 2012)
s spoluprácii s CPPaP  v Lučenci a Komisiou prevencie kriminality Mestského úradu v Lučenci pod záštitou SAV prebehla akcia pre 1. a 2.stupeň základných škôl spojená s vyhodnotením súťaže "Pravá tvár počítača a život bez neho". Celkom sa jej zúčastnilo 971 detí.
Kino Apollo, Lučenec     reportáž STV - Regionálny denník, 7.2.2012   (min 11:30)

       
 

 

BESEDA NA TÉMU POČÍTAČE, INTERNET a KRIMINALITA (11/2011)
beseda s preventívnym zameraním na tému nebezpečný internet
ZŠ K.SUPA, Lučenec

BESEDA O SOCIÁLNYCH SIEŤACH A RIZIKÁCH (11/2011)
beseda so žiakmi 9.ročníka v rámci aktivít týždňa boja proti drogám
ZŠ Vajanského, Lučenec

IT SECURITY FORUM  Fiľakovo (10/2011)
seminár s preventívnym zameraním pre študentov a verejnosť
Regiotel a Info consult, Fiľakovo    reportáž TV LocAll  (min.05:20)

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A INTERNET V PRAXI (9/2011)
séria prednášok pre študentov gymnázia v rámci OČAP
- autorské právo a internet
- kyberšikana a sociálne siete
- IT kriminalita
Súkromné gymnázium, Lučenec

KYBERKRIMINALITA A MLÁDEŽ (9/2011)
Prednášky pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ
Súkromná základná škola, Lučenec

IT KRIMINALITA A MLÁDEŽ (6/2011)
Prednášky pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ
ZŠ Novomeského, Lučenec

EMOTIKONY (5/2011)
Podujatie pre 1.,2. a 3. ročník SŠ
Študentský parlament Lučenec

   

 

NA INTERNETE BEZPEČNE A ZODPOVEDNE (5/2011)
Seminár pre pracovníkov školstva a samosprávy
Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti

   

 

JA A POČÍTAČ (5/2010)
Seminár pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
Odbor školstva, MÚ Lučenec, MsP - Lučenec

BESEDA POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA (6/2009)
Beseda so žiakmi 6. - 9. ročníka ZŠ
Mesto Nová Dubnica