Likvidácia dát

Modelový problém:

Prevod počítačovej zostavy/ zostáv na iný subjekt alebo jeho vyraďovanie z evidencie a následný odpredaj resp. odvoz do separovaného odpadu.

 

Riziko:

Únik dát s vysokou potenciálnou hodnotou alebo dát podliehajúcich režimovej ochrane podľa platnej legislatívy (osobné údaje, dáta podliehajúce autorsko-právnej ochrane) s možnými následkami:

  • strata dôveryhodnosti spoločnosti
  • únik strategických dát znižujúcich konkurencieschopnosť
  • strata investícií investovaných do vývoja alebo marketingu
  • právne následky z dôvodu narušenia legislatívnej ochrany dát

 

Riešenie:

Likvidácia dát vykonateľná niekoľkými metódami

  • elektronická likvidácia (digitálna skartácia dát)
  • fyzická likvidácia pamäťového média pevného disku

 

 

Máme záujem o túto službu, kontaktujte nás

Máme záujem o:

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info