Vírusová záchrana

 

Modelový problém:

Napadnutie počítačového systému vírusom (počítačovou infiltráciou)

 

Riziká:

  • znefunkčnenie operačného systému alebo aplikačného vybavenia
  • strata/ poškodenie dát
  • únik dát

 

Riešenie:

  • likvidácia infiltrácie dostupnými metódami
  • reinštalácia IS a obnova dát

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info