Licencovanie programov

Vzdelávací seminár

Vzdelávací seminár

Počítačové programy vo firme - hrozba trestného stíhania za nelegálne využívanie programov

Nelegálne využívanie počítačových programov je závažný problém informačnej spoločnosti. Štatutári spoločností, firiem, organizácií resp. ďalší zodpovední pracovníci sú vďaka tomuto javu vystavení neustálemu riziku možného trestno-právneho postihu za porušovanie autorského práva podľa §283 Trestného zákona.

Účastníci seminára získajú odpovede na nasledovné oblasti otázok a získajú podklady, ktoré im pomôžu tento problém riešiť 
  

  • čo je to autorské právo a ako sa uplatňuje v oblasti počítačových programov
  • v akom rozsahu sa dotýka autorské právo komerčných a nekomerčných subjektov
  • kto vlastne nesie zodpovednosť za nelegálne inštalácie programov
  • aké sú možné organizačné riešenia problému
  • čo je to vlastne Software Asset Management
  • aké sú technické možnosti riešenia
  • ako postupovať pri nákupe techniky a programového vybavenia
  • ako postupovať v organizácii pri riešení licenčnej politiky a pri presune zodpovednosti
  • ako optimalizovať náklady na „legalizáciu“ programového vybavenia

 

Spolupráca so súdnym znalcom pri lektorskom zabezpečení seminára umožňuje ponúknuť záujemcom rozšírenie tejto problematiky o ďalší rozmer - pohľad z uhla vnímania fenoménu porušovania autorských práv v oblasti IT ako trestnú činnosť.

 

Účastníkom dáva priestor získať relevantné informácie obohatené o praktické skúsenosti z oblasti dokumentovania/ dokazovania trestnej činnosti a analyzovať chyby vyplývajúce z dohadov, nesprávnych predpokladov a neznalosti licenčnej politiky, ako i platnej legislatívy. 

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info